25-річчя АУДИТУ в Україні

25-річчя АУДИТУ в Україні

25 років тому було прийнято Закон України « Про аудиторську діяльність».

Отже, що саме сприяло появі аудиту в Україні?

Появі і розвитку аудиту в Україні сприяла недосконалість структури зовнішнього фінансового контролю командно-адміністративної системи управління. Цьому сприяло також і те, що наприкінці 80-х років встановилася стійка тенденція до скорочення чисельності відомчих контрольно-ревізійних підрозділів. Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26 січня 1993 р. урегулював створення при Міністерстві фінансів України Головного контрольно-ревізійного управління України, контрольно-ревізійних управлінь у Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, контрольно-ревізійних підрозділів (відділів, груп) у районах та містах.

Функції державної контрольно-ревізійної служби полягали в здійсненні ревізії та перевірок у міністерствах, відомствах, організаціях державної влади, підприємствах, установах і організаціях, що фінансуються за рахунок державного бюджету.

При цьому перевіряється стан ведення обліку і звітності, підтверджується достовірність інформації, представленої у фінансовій звітності, виявляються факти порушення чинного законодавства та визначаються ефективність та доцільність використання державних коштів.

Тому в умовах ринкової економіки, коли почалася «перебудова» за часів Горбачова і була прийнята постанова ЦК КПРС Ради міністрів СРСР «Про створення спільних підприємств за участю іноземного капіталу» (1989 р.), виникло питання щодо того, хто повинен проводити перевірки.

15 травня 1990 року була створена Верховна Рада України 1-го скликання. В складі ВРУ було створено Комітет з економічної реформи.

Цей Комітет очолив Пилипчук Володимир Мефодійович, а завідуючим Секретаріату Комітету економічної реформи був доктор економічних наук – Мних Микола Володимирович, посаду Старшого наукового консультанта в Комісії ВРУ обіймав Головач Володимир Володимирович. Головач В.В. очолював групу експертів, які проводили експертизи різних законопроектів, що надходили до розгляду та здійснював комплекс заходів щодо їх практичного впровадження в життя. Під патронатом Головача В.В. створювались Робочі групи і готувалися відповідні законопроекти з питань ринкової економіки, в тому числі проводилася і розробка Закону «Про аудиторську діяльність».

Ідея запровадження аудиту була досить позитивно сприйнята на рівні ВРУ. Далі, за словами Головача В.В., в 1991 році відбувся 1-й З’їзд аудиторів, метою якого було створення Спілки аудиторів України, та затвердження Статуту.

Доповідачем був Член Комісії з питань економічної реформи і управління народним господарством ВРУ – депутат Мельник Микола Євтихійович. Представниками незалежної аудиторської професії були Каштанова І.О., Столярова С.О., Головач В.В., які відстояли свою позицію щодо прийняття Закону «Про аудиторську діяльність».

Після прийняття Закону «Про аудиторську діяльність» в Україні, подібні закони прийняли і інші республіки Радянського Союзу, такі як Казахстан, Білорусь та ін.

Починаючи з 1993-95 рр. аудиторська діяльність на території України розвивається швидкими темпами та набирає обертів, хоча і ці радісні для аудиторської професії часи становлення досить тяжко назвати легкими. Адже в житті аудиторської спільноти з’явилась загроза у вигляді нового складу ВРУ та розвитку монополізму.

На той час аудитор Кужель О.В. була обрана депутатом ВРУ, а також була заступником Голови Комітету з питань економічної реформи, що був профільним в підготовці закону.

Виходячи з цього, аудиторам необхідно було мати сильного та неупередженого представника в складі ВРУ, який би відстоював позиції аудиторської професії. Тому була внесена пропозиція обрати на посаду Президента САУ – Кужель О.В. (ініціатором виступив Василь Тарас).

Але «не так сталося, як гадалося», — і більшістю депутатів у складі ВРУ було ухвалено постанову, яка згодом зупинила дію Закону «Про аудиторську діяльність».

Такі події викликали бурю протестів серед аудиторів, тому Головач В.В. вирішив зібрати з’їзд аудиторів, який приймає Резолюції звернення до ВРУ, Кабінету Міністрів України, та Президента України про неправомірність та неприпустимість таких дій.

З липня 1996 року по вересень 1997 року працюючи на посадах заступника та першого заступника Міністра юстиції України, Головач В.В. піднімає питання з приводу реформування обліку бухгалтерської звітності, і таким чином виходить постанова ВР, яка відроджує дію Закону України «Про аудиторську діяльність».

Аудит в Україні вже набув чітких ознак невід’ємного елемента інфраструктури ринкової економіки. Діяльність Аудиторської палати України (АПУ) та Спілки аудиторів України (САУ) спрямовані на подальший розвиток аудиторської діяльності, удосконалення її нормативного регулювання.

Але головним недоліком сьогодення є те, що аудитори не можуть зібратися та створити Робочу групу, що повинна підготувати новий законопроект «Про аудиторську діяльність», який повинен бути запропонований до обговорення серед широкого загалу аудиторів, та відправлений в міжнародну організацію на експертизу.

Після того, як цей законопроект пройде експертизу в міжнародній організації, його слід рекомендувати до розгляду законодавчої ініціативи – депутатам ВРУ.

Адже формування цілісної системи аудиту в Україні не завершено і потребує удосконалення методологічних і організаційних засад, адекватного нормативного регулювання.


Аудиторская фирма «Аудит-Вид и Ко» в Запорожье
Все виды аудиторских, бухгалтерских и юридических услуг
Наши телефоны: +38(067)614-05-18, +38(061)213-26-43, +38(061)280-99-93
Наш адрес: г. Запорожье, пр. Соборный, дом 161, оф.10

Метки: , ,